Sähköauton latausasemat

Sähköauton latausasema

Sähköauton lataus tavallisesta pistorasiasta on mahdollista, mutta se ei ole turvallisuuden kannalta suotavaa koska lataustoimintoa ei voi hallita. Jotta lataus olisi nopeaa ja riskitöntä pitäisi käytössä olla vähintään Mode3 turvaliisuustason omaava sähköauton latausasema.

Latausasema on suunniteltu ja tehty nimenomaan sähköajoneuvon lataukseen. Latausaseman käytössä on kaksi suurta etua tavalliseen pistorasiaan verrattuna:

1. Lataus on nopeaa

Kun käytössä on tavallinen pistorasia lataustoiminto ei koskaan saavuta suurinta mahdollista lataustehoa. Käytettäessä latausasemaa saavutetaan suurin mahdollinen latausteho, ja asennuksen yhteydessä uusitaan tarpeen mukaan myös kaapelit ja sulakkeet käyttökohteen sähköhäiriöden minimoimiseksi. Joissakin malleissa on valmiina kuormantasaustoiminto (PM). Kuormantasaus vähentää automaattisesti ajoneuvon lataustehoa jos sähkökuorma käyttökohteessa nousee lähelle maksimitasoa jolloin riskinä on pääsulakkeiden laukeaminen.

2. Lataus on turvallista

Latausasema on kehitetty erityisesti sähköisten ajoneuvojen lataukseen ja ovat siten turvallisia käyttää. Latausasemassa on aktiivinen turvallisuustoiminto, joka muun muassa tarkoittaa sitä että lataus kytkeytyy päälle vasta sitten kun kaikki kytkennät ajoneuvon ja lautausaseman välillä ovat suoritettu oikein. Koska sähköautojen lataukseen tarvitaan suuria virtoja ei ole turvallista käyttää tavallista pistorasiaa. Käytettäessä latausasemaa tämä riski minimoidaan. Norwescon latausasemat ovat suojattuja DC vikavirroille. Jos laitteistossa ilmenee yli 6mA tasavikavirta, latausasema katkaisee automaattisesti yhteyden ajoneuvoon.

Our website uses cookies. By continuing to surf on the page, you agree to us using cookies. Click here for more information.

I understand