LiesiTurvat

Päälle unohtunut liesi on yleisin sähköpalokuoleman aiheuttaja. Palon syynä on usein huolimat-tomuus. LiesiTurvaa suositellaankin iäkkäille ja muistisairaille ihmisille, mutta myös lapsiperheissä LiesiTurva tuo lisäturvaa, erityi¬sesti lasten ollessa yksin kotona.Norwescon tunnetut LiesiTurvat toimitetaan täydellisinä tuot¬teina, joissa on kaikki toimivan ratkaisun aikaansaamiseksi.